Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Oddział do spraw Cudzoziemców

Kontakt z nami: zobacz kontakt
Jak załatwić sprawę: zobacz rodzaje załatwianych spraw
Instrukcje dla cudzoziemców: zobacz pouczenia dla cudzoziemców
Pobieranie wniosków:zobacz wnioski do pobrania

Informacja o telefonicznej rejestracji w celu złożenia wniosku o legalizację pobytu

UWAGA!

Od dnia 01.12.2016 r. osobiste składanie wniosków o legalizację pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odbywać się będzie w y ł ą c z n i e po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu wizyty pod numerem telefonu:

Zmiana ustawy o Karcie Polaka

Z dniem 2 września 2016 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016 poz. 753).
W związku z powyższym posiadacz Karty Polaka, zamierzający osiedlić się na terytorium Rzeczypospolitej na stałe zostaje zwolniony z dniem 2 września 2016 r. z opłaty skarbowej za zezwolenie na pobyt stały w kwocie 640,00 zł.

Msza Święta w intencji pracowników Oddziału ds. Cudzoziemców

W dniu 22 maja 2016 roku księża studenci KUL z Nigerii, w podziękowaniu za profesjonalną obsługę, odprawili Mszę Świętą w intencji pracowników Oddziału ds. Cudzoziemców Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy

Z dniem 1 stycznia 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy (Dz.U. z 2015 r. poz. 2314)

Strony

Subskrybuj Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - Oddział ds. Cudzoziemców RSS