Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

REJESTRACJA TELEFONICZNA CUDZOZIEMCÓW

Informujemy, że od dnia 01.12.2016 r. osobiste składanie wniosków o legalizację pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odbywać się będzie wyłącznie po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu wizyty pod numerem telefonu

(+48) 81-74-24-599, w godzinach 9.00 – 14.00.

Szczegóły dotyczące zasad rejestracji dostępne są na stronie: http://www.wsoic.lublin.uw.gov.pl/pl/content/informacja-o-telefonicznej-...

Załatwianie spraw związanych z wpisem zaproszenia do ewidencji zaproszeń, odbiorem karty pobytu, złożeniem wniosku o wymianę karty pobytu oraz rejestracji pobytu obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej nie wymaga telefonicznej rezerwacji wizyty w Urzędzie.

Rejestracja telefoniczna cudzoziemców nie dotyczy wniosków składanych w delegaturach LUW w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu

 

Nowy wzór formularza wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 stycznia 2016 r. będzie obowiązywał nowy wzór formularza wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

W dniu 1 października 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1058).

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie wzoru zaświadczenia jednostki prowadzącej studia

W dniu 02.09.2015 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie wzoru zaświadczenia jednostki prowadzącej studia

Punkt Obsługi Kasowej w budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie ul. Spokojna 4

W dniu 01.09.2015 r. został uruchomiony Punkt Obsługi Kasowej w budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie ul. Spokojna 4 (parter, w pobliżu pokoju nr 50 tj. przyjęć interesantów).
Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.45.
Istnieje możliwość dokonania opłat za zezwolenia, rejestrację zaproszeń, karty pobytu oraz innych. Obowiązuje prowizja w wys. 2,50 zł od dokonanej opłaty.

Zmiana wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy

Z dniem 17.07.2015 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy (Dz.U. z dnia 2 lipca 2015 r. poz. 934).
Formularz nowego wniosku jest do pobrania na naszej stronie w zakładce formularze wniosków do pobrania.

Strony

Subskrybuj Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - Oddział ds. Cudzoziemców RSS