Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

REJESTRACJA TELEFONICZNA CUDZOZIEMCÓW

Informujemy, że od dnia 01.12.2016 r. osobiste składanie wniosków o legalizację pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odbywać się będzie wyłącznie po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu wizyty pod numerem telefonu

(+48) 81-74-24-599, w godzinach 9.00 – 14.00.

Szczegóły dotyczące zasad rejestracji dostępne są na stronie: http://www.wsoic.lublin.uw.gov.pl/pl/content/informacja-o-telefonicznej-...

Załatwianie spraw związanych z wpisem zaproszenia do ewidencji zaproszeń, odbiorem karty pobytu, złożeniem wniosku o wymianę karty pobytu oraz rejestracji pobytu obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej nie wymaga telefonicznej rezerwacji wizyty w Urzędzie.

Rejestracja telefoniczna cudzoziemców nie dotyczy wniosków składanych w delegaturach LUW w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu

 

Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji (IOM) przedstawia pierwszą interaktywną aplikację informacyjną skierowaną do pracodawców zatrudniających lub zamierzających zatrudnić cudzoziemców w Polsce.

Infolinia i aplikacja dla pracodawców

Aplikacja nie jest kolejnym zbiorem niezrozumiałych przepisów, lecz – poprzez swoją konstrukcję – umożliwia praktyczną analizę sytuacji danego cudzoziemca i związaną z tym możliwość jego zatrudnienia.
Poprzez odpowiedź na kilka pytań, pracodawca uzyska informację, czy i po spełnieniu jakich warunków może zatrudnić danego cudzoziemca w Polsce.

Program Pomocy Prawnej dla Uchodźców i Migrantów

Program Pomocy Prawnej dla Uchodźców i Migrantów

ul. Zgoda 11, 00-018 Warszawa, Polska,
tel.48 22 556 44 66, fax 48 22 556 44 51
Helsińska Fundacja Praw Człowieka
http://programy.hfhr.pl/uchodzcy/.

Kampania informacyjna pod hasłem „Polska. Tu mieszkam”.

logo kampanii informacyjnej „Polska.Tu mieszkam”: cudzoziemcy.gov.pl

Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie opracował kampanię informacyjną pod hasłem „Polska. Tu mieszkam”:cudzoziemcy.gov.pl, która ma pomóc dotrzeć z informacją o nowych przepisach w sprawach cudzoziemców do jak najszerszego grona zainteresowanych osób.

Zmiany we wnioskach i dokumentach w sprawach prawa pobytu i prawa stałego pobytu na terytorium RP obywateli Unii Europejskiej i ich rodzin

Od dnia 1 maja 2014 r. planowane jest wejście w życie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wniosków i dokumentów w sprawach prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin oraz rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wniosków i dokumentów dotyczących prawa stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej i członków.

Kampania informacyjna w ramach projektu pod nazwą „Imigranci wobec przestępstw z nienawiści – czyli jak skutecznie dochodzić swoich praw”

Zespół ds. Ochrony Praw Człowieka, działający w Departamencie Kontroli, Skarg i Wniosków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, w ramach projektu pod nazwą „Imigranci wobec przestępstw z nienawiści – czyli jak skutecznie dochodzić swoich praw”, rozpoczął kampanię informacyjną „Racism.Say it to fight it” ("Rasizm. Walczę nie milczę").

Strony

Subskrybuj Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - Oddział ds. Cudzoziemców RSS