Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

REJESTRACJA TELEFONICZNA CUDZOZIEMCÓW

Informujemy, że od dnia 01.12.2016 r. osobiste składanie wniosków o legalizację pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odbywać się będzie wyłącznie po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu wizyty pod numerem telefonu

(+48) 81-74-24-599, w godzinach 9.00 – 14.00.

Szczegóły dotyczące zasad rejestracji dostępne są na stronie: http://www.wsoic.lublin.uw.gov.pl/pl/content/informacja-o-telefonicznej-...

Załatwianie spraw związanych z wpisem zaproszenia do ewidencji zaproszeń, odbiorem karty pobytu, złożeniem wniosku o wymianę karty pobytu oraz rejestracji pobytu obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej nie wymaga telefonicznej rezerwacji wizyty w Urzędzie.

Rejestracja telefoniczna cudzoziemców nie dotyczy wniosków składanych w delegaturach LUW w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu

 

Punkt Obsługi Kasowej w budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie ul. Spokojna 4

W dniu 01.09.2015 r. został uruchomiony Punkt Obsługi Kasowej w budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie ul. Spokojna 4 (parter, w pobliżu pokoju nr 50 tj. przyjęć interesantów).
Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.45.
Istnieje możliwość dokonania opłat za zezwolenia, rejestrację zaproszeń, karty pobytu oraz innych. Obowiązuje prowizja w wys. 2,50 zł od dokonanej opłaty.

Zmiana wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy

Z dniem 17.07.2015 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy (Dz.U. z dnia 2 lipca 2015 r. poz. 934).
Formularz nowego wniosku jest do pobrania na naszej stronie w zakładce formularze wniosków do pobrania.

Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji (IOM) przedstawia pierwszą interaktywną aplikację informacyjną skierowaną do pracodawców zatrudniających lub zamierzających zatrudnić cudzoziemców w Polsce.

Infolinia i aplikacja dla pracodawców

Aplikacja nie jest kolejnym zbiorem niezrozumiałych przepisów, lecz – poprzez swoją konstrukcję – umożliwia praktyczną analizę sytuacji danego cudzoziemca i związaną z tym możliwość jego zatrudnienia.
Poprzez odpowiedź na kilka pytań, pracodawca uzyska informację, czy i po spełnieniu jakich warunków może zatrudnić danego cudzoziemca w Polsce.

Program Pomocy Prawnej dla Uchodźców i Migrantów

Program Pomocy Prawnej dla Uchodźców i Migrantów

ul. Zgoda 11, 00-018 Warszawa, Polska,
tel.48 22 556 44 66, fax 48 22 556 44 51
Helsińska Fundacja Praw Człowieka
http://programy.hfhr.pl/uchodzcy/.

Kampania informacyjna pod hasłem „Polska. Tu mieszkam”.

logo kampanii informacyjnej „Polska.Tu mieszkam”: cudzoziemcy.gov.pl

Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie opracował kampanię informacyjną pod hasłem „Polska. Tu mieszkam”:cudzoziemcy.gov.pl, która ma pomóc dotrzeć z informacją o nowych przepisach w sprawach cudzoziemców do jak najszerszego grona zainteresowanych osób.

Strony

Subskrybuj Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - Oddział ds. Cudzoziemców RSS