Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

REJESTRACJA TELEFONICZNA CUDZOZIEMCÓW

Informujemy, że od dnia 01.12.2016 r. osobiste składanie wniosków o legalizację pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odbywać się będzie wyłącznie po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu wizyty pod numerem telefonu

(+48) 81-74-24-599, w godzinach 9.00 – 14.00.

Szczegóły dotyczące zasad rejestracji dostępne są na stronie: http://www.wsoic.lublin.uw.gov.pl/pl/content/informacja-o-telefonicznej-...

Załatwianie spraw związanych z wpisem zaproszenia do ewidencji zaproszeń, odbiorem karty pobytu, złożeniem wniosku o wymianę karty pobytu oraz rejestracji pobytu obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej nie wymaga telefonicznej rezerwacji wizyty w Urzędzie.

Rejestracja telefoniczna cudzoziemców nie dotyczy wniosków składanych w delegaturach LUW w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu

 

Z dniem 1 maja 2014 r. wchodzi w życie nowa ustawa o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 r.

Z dniem 1 maja 2014 r. wchodzi w życie nowa ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1650).
Akt zawiera pakiet rozwiązań wprowadzających ułatwienia dla cudzoziemców pracujących i studiujących w Polsce oraz tych, którzy chcieliby zalegalizować swój pobyt.

Nowa ustawa o cudzoziemcach.

Z dniem 1 maja 2014 r. wchodzi w życie nowa ustawa o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 (Dz.U. z 2013 r. poz. 1650).

Nowe wzory wniosków o wydanie zezwolenia oraz o przedłużenie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Od dnia 14 stycznia 2014 r. obowiązują nowe wzory wniosków o wydanie zezwolenia oraz o przedłużenie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemca (Dz.U. z 2013 r.

Nowe zasady wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospilitej Polskiej przez obywateli Republiki Armenii

Z dniem 1 stycznia 2014 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium RP jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz.U. z 2013 r.

Nowy projekt Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka - migranci

Szanowni Państwo,

Helsińska Fundacja Praw Człowieka od września br. rozpoczęła realizację projektu „Dać radę w Polsce. Informacja i pomoc prawna dla migrantów” współfinansowanego przez Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa, w ramach którego zaprasza obywateli krajów spoza Unii Europejskiej na bezpłatne konsultacje z prawnikami.

Strony

Subskrybuj Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - Oddział ds. Cudzoziemców RSS