Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

REJESTRACJA TELEFONICZNA CUDZOZIEMCÓW

Informujemy, że od dnia 01.12.2016 r. osobiste składanie wniosków o legalizację pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odbywać się będzie wyłącznie po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu wizyty pod numerem telefonu

(+48) 81-74-24-599, w godzinach 9.00 – 14.00.

Szczegóły dotyczące zasad rejestracji dostępne są na stronie: http://www.wsoic.lublin.uw.gov.pl/pl/content/informacja-o-telefonicznej-...

Załatwianie spraw związanych z wpisem zaproszenia do ewidencji zaproszeń, odbiorem karty pobytu, złożeniem wniosku o wymianę karty pobytu oraz rejestracji pobytu obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej nie wymaga telefonicznej rezerwacji wizyty w Urzędzie.

Rejestracja telefoniczna cudzoziemców nie dotyczy wniosków składanych w delegaturach LUW w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu

 

Nowe zasady wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospilitej Polskiej przez obywateli Republiki Armenii

Z dniem 1 stycznia 2014 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium RP jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz.U. z 2013 r.

Nowy projekt Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka - migranci

Szanowni Państwo,

Helsińska Fundacja Praw Człowieka od września br. rozpoczęła realizację projektu „Dać radę w Polsce. Informacja i pomoc prawna dla migrantów” współfinansowanego przez Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa, w ramach którego zaprasza obywateli krajów spoza Unii Europejskiej na bezpłatne konsultacje z prawnikami.

Rok po abolicji dla cudzoziemców.

"2 lipca mija rok od zakończenia abolicji dla cudzoziemców. W wyniku tej akcji wydano ponad 4,5 tysiąca decyzji pozytywnych, które skutkowały zalegalizowaniem pobytu na 2 lata. Już początkiem przyszłego roku pierwsze z wydanych zezwoleń utracą ważność. Trwające obecnie prace nad nową ustawą o cudzoziemcach dają szansę, że osoby które skorzystały z abolicji będą legalizować swój pobyt już w świetle nowych przepisów – powiedział Rafał Rogala, Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców"

System kolejkowania w oddziale cudzoziemców.

W dniu 17 czerwca 2013 roku w oddziale do spraw cudzoziemców został uruchomiony system kolejkowania. Uprzejmie prosimy o pobieranie numerków zgodnie z rodzajem załatwianej sprawy.

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zniesieniu opłat za wydanie wiz krajowych.

Strony

Subskrybuj Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - Oddział ds. Cudzoziemców RSS