Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

REJESTRACJA TELEFONICZNA CUDZOZIEMCÓW

Informujemy, że od dnia 01.12.2016 r. osobiste składanie wniosków o legalizację pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odbywać się będzie wyłącznie po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu wizyty pod numerem telefonu

(+48) 81-74-24-599, w godzinach 9.00 – 14.00.

Szczegóły dotyczące zasad rejestracji dostępne są na stronie: http://www.wsoic.lublin.uw.gov.pl/pl/content/informacja-o-telefonicznej-...

Załatwianie spraw związanych z wpisem zaproszenia do ewidencji zaproszeń, odbiorem karty pobytu, złożeniem wniosku o wymianę karty pobytu oraz rejestracji pobytu obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej nie wymaga telefonicznej rezerwacji wizyty w Urzędzie.

Rejestracja telefoniczna cudzoziemców nie dotyczy wniosków składanych w delegaturach LUW w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu

 

Rok po abolicji dla cudzoziemców.

"2 lipca mija rok od zakończenia abolicji dla cudzoziemców. W wyniku tej akcji wydano ponad 4,5 tysiąca decyzji pozytywnych, które skutkowały zalegalizowaniem pobytu na 2 lata. Już początkiem przyszłego roku pierwsze z wydanych zezwoleń utracą ważność. Trwające obecnie prace nad nową ustawą o cudzoziemcach dają szansę, że osoby które skorzystały z abolicji będą legalizować swój pobyt już w świetle nowych przepisów – powiedział Rafał Rogala, Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców"

System kolejkowania w oddziale cudzoziemców.

W dniu 17 czerwca 2013 roku w oddziale do spraw cudzoziemców został uruchomiony system kolejkowania. Uprzejmie prosimy o pobieranie numerków zgodnie z rodzajem załatwianej sprawy.

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zniesieniu opłat za wydanie wiz krajowych.

Skutki powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Polski.

Z dniem 21.07.2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 15.06.2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Polski (Dz. U. 2012 poz. 769).

Zmiana rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Z dniem 1 października 2012 r. wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 17 lipca 2012 r., poz.823).

Strony

Subskrybuj Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - Oddział ds. Cudzoziemców RSS