Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

REJESTRACJA TELEFONICZNA CUDZOZIEMCÓW

Informujemy, że od dnia 01.12.2016 r. osobiste składanie wniosków o legalizację pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odbywać się będzie wyłącznie po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu wizyty pod numerem telefonu

(+48) 81-74-24-599, w godzinach 9.00 – 14.00.

Szczegóły dotyczące zasad rejestracji dostępne są na stronie: http://www.wsoic.lublin.uw.gov.pl/pl/content/informacja-o-telefonicznej-...

Załatwianie spraw związanych z wpisem zaproszenia do ewidencji zaproszeń, odbiorem karty pobytu, złożeniem wniosku o wymianę karty pobytu oraz rejestracji pobytu obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej nie wymaga telefonicznej rezerwacji wizyty w Urzędzie.

Rejestracja telefoniczna cudzoziemców nie dotyczy wniosków składanych w delegaturach LUW w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu

 

Skutki powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Polski.

Z dniem 21.07.2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 15.06.2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Polski (Dz. U. 2012 poz. 769).

Zmiana rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Z dniem 1 października 2012 r. wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 17 lipca 2012 r., poz.823).

Zmiana ustawy o obywatelstwie polskim.

W dniu 15 sierpnia 2012 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz.U. z dnia 14 lutego 2012 r., poz. 161).

Wydawanie zezwoleń na pracę dla cudzoziemców.

Od dnia 2 lipca 2012 roku sprawy dotyczące wydawania zezwoleń na pracę dla cudzoziemca należą do zadań Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców. Wnioski przyjmowane są tak jak dotychczas w budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ul. Spokojnej 4 w pok. 45 na parterze.

Koniec składania wniosków o abolicję.

Z dniem 2 lipca 2012 roku dobiegło końca składanie wniosków o abolicję.
Aby uzyskać informację na temat wszczętego postępowania abolicyjnego należy kontaktować się z urzędem wojewódzkim, w którym złożono wniosek.

Strony

Subskrybuj Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - Oddział ds. Cudzoziemców RSS